مکان ما
202 شمالی کالیفرنیا خیابان، شهر صنعت کالیفرنیا
1-626-3307500
با ما تماس بگیرید در حال حاضر

مش نبولایزر

حالت سوم از دولت - قابل حمل نبولایزر هوشمند، دارای اهمیت دوران ساخت برای از بین بردن موثر منابع مراقبت های بهداشتی کمیاب. در همین حال FEELLiFE به طور فعال با فناوری ابر دیجیتال لینک، ایجاد یک تنفس تئاتر APP، صرفه جویی در راه حل های بیمارستان در یک مرحله، دستیابی به ارزش داده های بزرگ گسترش در زمینه های پزشکی حرفه ای، انجام تلاش برای ایجاد "عقل ابر پزشکی است."