مکان ما
202 شمالی کالیفرنیا خیابان، شهر صنعت کالیفرنیا
1-626-3307500
با ما تماس بگیرید در حال حاضر

من کپسول

من کپسول یکبار مصرف دارنده طعم دهنده سیگار، هر دو سیگار و سیگار الکترونیکی می توانید آن را به اضافه کردن طعم های مختلف استفاده کنید.