CNAS Schválený projekt - Feellife Health Inc
Warning: This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical.
Kde nás nájdete
202 North California Ave, City of Industry Kalifornia
1-626-8550800
zavolajte nám

CNAS schváleného projektu

Themis testu schopnosti tabuľka (CNAS schváleného projektu)

华诚通用检测能力表( CNAS认可项目)

序号

Nie.

检测 对象

testovaný objekt

检测 项目

skúšaný predmet

检测 标准

Skúšobná norma

1

 

食品

jedlo

邻 苯二甲酸 酯

estery ftalátov

包括 以下 16 种 物质:

邻 苯二甲酸 二 甲酯 (DMP)

dimetyl-ftalát

邻 苯二甲酸 二 乙酯 (DEP)

diethylftalát

邻 苯二甲酸 二 异 丁酯 (DIBP)

diisobutylftalátu

邻 苯二甲酸 二 丁酯 (DBP)

dibutylftalát

邻 苯二甲酸 二 (2- 甲氧 基) 乙酯 (DMEP)

Bis (2-metoxyetyl) ftalát

邻 苯二甲酸 二 (4- 甲基 -2- 戊 基) 酯 (BMPP)

Bis (4-metyl-2-pentyl) ftalát

邻 苯 二 甲基 二 (2- 乙氧基) 乙酯 (DEEP)

Bis (2-ethoxyethyl) ftalát

邻 苯二甲酸 二 戊 酯 (DPP)

dipentylesteru ftalát

邻 苯二甲酸 二 己 酯 (DHXP)

dihexylftalát

邻 苯二甲酸 丁基 苄 基 酯 (BBP)

Benzyl-butyl-ftalát

邻 苯二甲酸 二 (2- 丁 氧基) 乙酯 (DBEP)

Bis (2-n-butoxyethyl) ftalát

邻 苯二甲酸 二环 已 酯 (DHCP)

dicyklohexylftalátu

邻 苯二甲酸 二 (2- 乙基) 己 酯 (DEHP)

Bis (2-etylhexyl) ftalát

邻 苯二甲酸 二苯 酯

difenyl ftalát

邻 苯二甲酸 二 正 辛 酯 (DNOP)

Di-n-oktyl ftalát

邻 苯二甲酸 二 壬 酯 (DNP)

dinonylftalát

GB / T 21911-2008

食品 中 邻 苯二甲酸 酯 的 测定

stanovenie

ftalát esterov v potravinách

2

食品

jedlo

食品 中 N- 亚硝胺 类

N-nitrozamíny v potravinách

包括 以下 4 种 物质:

N- 亚 硝基 二 甲胺

N-nitrosodimethylamin (NDMA)

N- 亚 硝基 二 乙胺

N-nitrosodiethylamine (NDEA)

N- 亚 硝基 二 丙胺

N-nitrosodi-n-propylamín (NDPA)

N- 亚 硝基 吡咯 烷

N-nitrosopyrrolidine (NPYR)

GB / T 5009,26-2003

食品 中 N- 亚硝胺 类 的 测定 (第二 法)

Stanovenie N-nitrozamínov v potravinách

(Druhý spôsob)

3

烟草 及

烟草 制品

Tabak a tabakové výrobky

烟碱

nikotín

YC / T 246-2008 烟草 及 烟草 制品 烟碱 的 测定

气相 色谱 法 (正己烷 法)

Tabak a tabakové výrobky, Stanovenie metódou nikotínu plynový chromatografický

(Metóda hexán)

4

啤酒

pivo

双 乙酰

diacetyl

GB / T 4928-2008 啤酒 分析 方法 (第 12 部分 双 乙酰)

Metóda pre analýzu piva

(Dvanásty diel diacetyl)

5

牙膏

zubná pasta

二 甘醇

dietylénglykol

GB / T 21842-2008

牙膏 中 二 甘醇 的 测定 (气相 色谱 质谱 法)

Stanovenie dietylénglykol v zubnej paste (GC / MS metóda)

6

食品 用 香精

dochucovanie

甲醇

metanol

GB / T 7.917,4-1987

化妆品 卫生 化学 标准 检验 方法 甲醇

Štandardný spôsob hygienické testu pre kozmetiku metanolu

相对 密度

Relatívna hustota

GB / T 11540-2008 香料 相对 密度 的 测定 (附录 A)

Vôňa / Chuť látky, stanovenie

relatívnej hustoty (dodatok A)

折光 指数

Index lomu

GB / T 14.454,4-2008 香料 折光 指数 的 测定

Vôňa / Chuť látky, Stanovenie indexu lomu

旋光 度

optická rotácia

GB / T 14454,5-2008 香料 旋光 度 的 测定

Vôňa / Chuť látky-Stanovenie optickej rotácie

粘度

Viskozita

GB / T 10247-2008 粘度 测量 方法 (旋转 法)

Metódy merania viskozity

(Metóda rotácie)

水分

vlhkosť

GB 5009,3-2.010

食品 安全 国家 标准 食品 中 水分 的 测定 (第四 法)

Národná bezpečnosť potravín štandardné stanovenie vlhkosti v potravinách (Štvrtá metóda)

7 尼古丁 / Nikotín

尼古丁 释放量 / Nikotín 

 释放 稳定性 / Nikotín konzistencia

8 羰 基 化合物 / karbonyl 甲醛/ formaldehyd
乙醛/Acetaldehyde
丙烯醛/Acrolein 丙醛/Propionaldehyde
巴豆醛/Crotonaldehyde
丁醛/Butyabehyde 2-丁酮/2-Butanone
丙酮/Acetone
9  痕量 金属 / ťažké prvky 铬/ Chróm 镍/ nikel

铁/ Iron
铝/AIuminum 锡/Tin
铅/Lead
镉/Cadmium
砷/Arsenic 锑/Antimony
汞/Mercury
铜/Copper
其它/Others

10  乙酰 类 / FIavour Zloženie 双 乙酰 diacetyl
11  烟草 中 特有 亚硝胺 / Tabak špecifické nitrozamíny NNN NAT NAB NNK
12  挥发性 有机物 化合物 / prchavých organických zlúčenín 甲苯/ toluén  苯/ Benzén 

1.3- 丁二烯 / 1,3-butadién